Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book includes a brief description of the pineapple plant and also covers botany, production technology, managment aspects, flowering and fruiting, genetics and improvements, marketing and storage of the plant.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1992
  • Nhà Xuất Bản: G. Shrestha
  • Dewey Decimal: 634.744
  • Thư viện ECHO: 634.774 SHR