Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This publication contains common name, origin, forms, description, culture and cultivars of different fruit.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: California Rare Fruit Growers
  • Dewey Decimal: 641.3
  • Thư viện ECHO: 641.3 RAR