Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

491 pages, tables

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1973
  • Nhà Xuất Bản: Soil Science Society of America
  • Dewey Decimal: 631.41
  • Thư viện ECHO: 631.41 WAL