Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Presents information on the characteristics, planting, cultivation, harvesting, and culinary uses of traditional Chinese greens cucurbits, snow peas, beans, cabbages, and herbs.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1978
  • Nhà Xuất Bản: Garden Way Pub.
  • ISBN-10: 0882663690
  • ISBN-13: 978-0882663692
  • Dewey Decimal: 635.
  • Thư viện ECHO: 635. HAR

Mua