Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

28 pages

Circular 242-G

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Agricultural Experiment Stations, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida
  • Dewey Decimal: 631.4
  • Thư viện ECHO: 631.4 UOF