Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This folder contains the proceedings of an International Workshop in Jinja, Uganda on Farmer Field Schools.

100 pages, charts

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2006
  • Nhà Xuất Bản: Food and Agricultural Organization of the United Nations
  • ISBN-13: 9789251060940
  • Dewey Decimal: 333.76
  • Thư viện ECHO: 333.73 FAO