Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

The primary thrust of the book is morphology-taxonomy, but also includes interesting and important activities of fungi.

869 pages, illustrations, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: John Wiley and Sons
  • ISBN-10: 8126511087
  • ISBN-13: 978-8126511082
  • Dewey Decimal: 589.2
  • Thư viện ECHO: 589.2 ALE

Mua