Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This publication tells how to raise and care for jojoba, a gray box bush, which is a drought-resistant, long-lived, evergreen, desert shrub bearing fruits like an acorn set in sepals.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Bonsall Publications
  • ISBN-10: 0960206612
  • Dewey Decimal: 633.85
  • Thư viện ECHO: 633.85 THO

Thẻ

Jojoba

Bộ sưu tập