Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book sets out to provide background and detailed information on the production of temperate and subtropical fruit in New Zealand.  

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1986
  • Nhà Xuất Bản: Butterworths Horticultural Books,
  • ISBN-10: 0409701491
  • Dewey Decimal: 634.099
  • Thư viện ECHO: 634.099 JAC