Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Introduction to Citrus 

Publisher [United States] : ECHO, [1990]

Media: DVD

Summary: Dr. Campbell discusses growing diffrent types of citrus fruits in tropical conditions. As well as the best soil, drainage, and spacing in your garden. 

Description: set of 2 discs

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1990
  • Nhà Xuất Bản: ECHO
  • Thư viện ECHO: DVD 090 ECH