Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Advanced Woodwork and Furniture Making was written for those who are interested in making high-quality furniture and who have access to power tools.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1954
  • Nhà Xuất Bản: C. A. Bennett Co.
  • Dewey Decimal: 684.1
  • Thư viện ECHO: 684.1 FEI

Bộ sưu tập

Mua