Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Tim Roberts

Sự kiện: ECHO East Africa Symposium 2015 Presentations (03-02-2015)