Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Africa's Inland Mission (AIM) is overcoming obstacles to make inroads and make disciples among Africa's remaining unreached. This book depicts with beautiful photography the regions of Africa. 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2017
  • Nhà Xuất Bản: On Field Media
  • Dewey Decimal: 266.
  • Thư viện ECHO: 266. ALV STAFF

Vùng

Africa