Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

The Foxfire books have brought the philosophy and wisdom of the mountains to millions, teaching creative self-sufficiency and preserving the stories, crafts, and customs of Southern Appalachia.

410 pages, illustrated, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1973
  • Nhà Xuất Bản: Anchor Press/Doubleday
  • ISBN-10: 0385022670
  • Dewey Decimal: 975.812
  • Thư viện ECHO: 975.812 WIG

Mua