Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Tom Rowley

Sự kiện: ECHO East Africa Pastoralist Symposium 2014 (20-03-2014)