Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  
Sách này có thể không còn bản in.

Originally published in 1998, this was updated in 2011 based on th most recent information regarding the conservation status and use of various tropical palm species.

240 pages, charts, photos  

Non-wood Forest Products, 10/Rev. 1

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2011
  • Nhà Xuất Bản: FAO
  • ISBN-13: 9789251067420
  • Dewey Decimal: 338.174
  • Thư viện ECHO: 338.174 FAO