Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This booklet promotes the advantages of landscaping with native plants.  It stresses the water economy of native plants and also the cold hardiness of native species.

 

2 copies

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1988
  • Nhà Xuất Bản: Florida Native Plant Society
  • Dewey Decimal: 635.951
  • Thư viện ECHO: 635.951 BER