Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

The main objective of this Agrodok is to serve as a general manual for those who practise or teach gardening in developing countries, in order to improve the living conditions of the inhabitants of these countries.

Agrodok 9

58 pages, illustrated

2 copies

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1981
  • Nhà Xuất Bản: Agromisa
  • ISBN-10: 9072746058
  • Dewey Decimal: 635.091
  • Thư viện ECHO: 635.091 AGR

Bộ sưu tập