Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

69 pages, tables

Research Bulletin 146

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1975
  • Nhà Xuất Bản: Hawaii Agricultural Experiment Station, University of Hawaii
  • Dewey Decimal: 630.7
  • Thư viện ECHO: 630.7 STA