Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Technical Series Bulletin, no. 6, Agriculture Technology for Developing Countries

67 pages

 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1972
  • Nhà Xuất Bản: U.S. Dept. of State, Agency for International Development, Bureau for Technical Assistance, Office of Agriculture
  • Dewey Decimal: 633.85
  • Thư viện ECHO: 633.85 AID