Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

The manual contains chapters on the control of weeds, diseases, nematodes, insects and mites and on storage of onion.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1986
  • Nhà Xuất Bản: Tropical Development and Research Institute
  • ISBN-10: 0851351433
  • ISBN-13: 978-0851351438
  • Dewey Decimal: 635.259
  • Thư viện ECHO: 635.259 TDR