Điều này Video không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Peggy Bradley

This is class 7 in the Micro-garden Training and concerns controlling pests with natural means.