Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Experienced masters give their tips and techniques on garden basics, flowers and vegetables, pest and disease control, attracting birds and butterflies, and equipment.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1993
  • Nhà Xuất Bản: Storey Communications
  • ISBN-10: 0882667963
  • ISBN-13: 978-0882667966
  • Dewey Decimal: 635
  • Thư viện ECHO: 635 GAR