Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

474 pp. : tables

 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1991
  • Nhà Xuất Bản: NY : Wiley / Booker Tate
  • ISBN-10: 0-582-00557-4
  • Dewey Decimal: 631.4713
  • Thư viện ECHO: 631.4713 LAN

Mua