Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

115 pages, illustrated

Practical Manuals for Genebanks: no. 1

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1985
  • Nhà Xuất Bản: International Board for Plant Genetic Resources
  • Dewey Decimal: 581.15
  • Thư viện ECHO: 581.15 HAN