Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This illustrated technique is a way to rapidly multiple corms for additional plantings.

5 pages, photos

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Fundacion Honurena de Investigacion Agricola
  • Dewey Decimal: 580.14
  • Thư viện ECHO: 580.14 ROW