Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

The Square Foot Gardening Foundation has a brand new program aimed at developing countries.  It's a self-help, grass roots operation that trains others how to have a very productive garden in a very small space.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2000
  • Nhà Xuất Bản: Square Foot Gardening Foundation
  • Dewey Decimal: 635.
  • Thư viện ECHO: 635. SFG