Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

444 pages, tables

FAO Soils Bulletin 48

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1982
  • Nhà Xuất Bản: Food and Agriculture Organization of the United Nations
  • ISBN-10: 9251011931
  • Dewey Decimal: 631.41
  • Thư viện ECHO: 631.41 SIL