Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This book includes a record of the astonishingly rich and diverse flora of cultived plants of the United States, Canada, Hawaii, and Puerto Rico.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1976
  • Nhà Xuất Bản: Macmillan
  • ISBN-10: 0025054708
  • Dewey Decimal: 635.03
  • Thư viện ECHO: SB 45 B155h 1976