Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

We wrote this book to give people in the rural areas of South Africa some of the information they need to help organize their communities and improve their lives.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1981
  • Nhà Xuất Bản: Sigma Press Ltd, Pretoria
  • ISBN-10: 0620053550
  • Dewey Decimal: 307.170
  • Thư viện ECHO: 307.170 BER