Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Notebook, various page numbers, illustrated, photos

FAO Soil Bulletins

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 2005
  • Nhà Xuất Bản: Food and Agriculture Organization of the United Nations
  • ISBN-10: 9251053669
  • Dewey Decimal: 631.417
  • Thư viện ECHO: 631.417 BOT