Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This practical manual presents 50 options to enable you to do SOMETHING about the problem of hunger. 

(2 Copies)

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: InterVarsity Press
  • ISBN-10: 0830813918
  • Dewey Decimal: 361.37
  • Thư viện ECHO: 361.37 CAM

Mua