Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

This photo slideshow is a supplement to Technical Note 96: Earthbag Seed Banks. 


Bộ sưu tập