Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Rev. Ed.

177 pp : charts, graphs

Factors influencing crop growth

Gift of Dr John Phillip Bishop, June 28, 2023

 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1970
  • Nhà Xuất Bản: Kuala Lumpur : Oxford University Press
  • Dewey Decimal: 631.44
  • Thư viện ECHO: 631.44 WIL

Mua