Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

A guide to growing and enjoying fruits such as oranges, lemons and kumquats, with information on correct climate, varieties, selection, grove landscaping, and uses of citrus in cooking. 

176 pages, illustrated, photos

(2 copies)

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1980
  • Nhà Xuất Bản: HP Books,
  • ISBN-10: 0895860767
  • Dewey Decimal: 634.35
  • Thư viện ECHO: 634.35 RAY

Mua