Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This pack looks at the factors that influence soil formation, and the characteristics of soils, including their physical, hydrological, chemical and biological properties.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Nhà Xuất Bản: Outreach
  • Dewey Decimal: 551.3
  • Thư viện ECHO: 551.3 DOR