Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This publication reports on the first annual conference of the Florida Dairy Goat Association.  It discusses the importance of goats and their products, nutrition, and diseases.

74 pages, tables

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1979
  • Nhà Xuất Bản: University of Florida Press
  • Dewey Decimal: 636.391
  • Thư viện ECHO: 636.391 UNI