Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Dr. Janet Lewis

Sự kiện: ECHO International Agriculture Conference 2017 (15-11-2017)