Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sugar Cane covers in detail the characteristics and cultivation of this important crop in a variety of different agricultural systems and zones, from small plantations to large estates.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1993
  • Nhà Xuất Bản: Macmillan
  • ISBN-10: 0333570758
  • ISBN-13: 978-0333570753
  • Dewey Decimal: 633.6
  • Thư viện ECHO: 633.6 FAU
  • Thư Viện ECHO Châu Á: PB.010

Mua