Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

A collection of reports on successfully promoting the linking up of small-scale, experimental farmers so that they can learn from one another.

270 pages, illustrations

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1991
  • Nhà Xuất Bản: Intermediate Technology Publications
  • ISBN-10: 1853391018
  • ISBN-13: 978-1853391019
  • Dewey Decimal: 338.16
  • Thư viện ECHO: 338.16 HAV