Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

This comprehensive, general entomology text includes keys to aid in the identification of insect families. Designed for science majors, The Science of Entomology is perfect for your general or introductory entomology courses.

532 pages, illustrated

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1994
  • Nhà Xuất Bản: Wm. C. Brown Publishers
  • Dewey Decimal: 585.7
  • Thư viện ECHO: 585.7 ROM