Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This issue consolidates information about garlic from production to marketing including its economic possibilities.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1981
  • Nhà Xuất Bản: University of the Philippines
  • Dewey Decimal: 635.26
  • Thư viện ECHO: 635.26 AVC

Bộ sưu tập