Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Sách này có thể không còn bản in.

Various sections, different page numbers, illustrated. 

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1994
  • Nhà Xuất Bản: CRC Press, Inc.
  • Dewey Decimal: 581.61
  • Thư viện ECHO: 581.61 DUK