Điều này Presentation không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

 

Người Thuyết trình: Astere Barayenya

Sự kiện: ECHO East Africa Highlands Symposium 2014 (20-10-2014)