Điều này Book không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

This publication tells the history of pineapple in Florida and gives information on how to raise pineapples.

Chi tiết Ấn phẩm

  • Phát hành: 1957
  • Nhà Xuất Bản: State of Florida, Dept. of Agriculture
  • Dewey Decimal: 634.774
  • Thư viện ECHO: 634.774 FLA