Điều này Video không tồn tại trong ngôn ngữ của bạn, Xem trong: English (en),
Hoặc dùng Google Translate:  

Peggy Bradley

The first class in a series of videos on Micro-Gardens. How to grow your own food on a 100 by 50 foot lot