Seed bank targets food security in Asia

Mục tiêu của Ngân hàng Hạt giống ECHO Châu Á là làm nguồn cung cấp cho những nhân viên phát triển trong khu vực Châu Á muốn dùng thử và thí nghiệm những cây trồng ít được sử dụng khi họ làm việc để cải thiện cuộc sống của người nghèo. Ngân hàng hạt giống duy trì một bộ sưu tập những hạt giống khó tìm và phát triển tốt dưới điều kiện gieo trồng khó khăn ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới mà chúng tôi nghĩ là hữu ích cho Châu Á.

Qua Ngân hàng Hạt giống ECHO Châu Á, các thành viên mạng lưới có thể có nhận được những gói giống nhỏ làm mẫu hoặc đặt mua những hạt giống chọn lọc với số lượng lớn. Để biết thêm thông tin về những hạt giống hiện đang được cung cấp, vui lòng xem Danh mục hạt giống ECHO Châu Á.

 

 

XIN LƯU Ý:

Hạt giống từ Ngân hàng hạt giống ECHO Châu Á chỉ có thể được chuyển đến những địa chỉ ở Châu Á. Với các thành viên đang làm việc ngoài khu vực Châu Á, xin đặt hàng hạt giống qua Ngân hàng Hạt giống ECHO Toàn cầu.

Các gói hạt giống thử nghiệm miễn phí

Các gói hạt giống thử nghiệm có thể mua được miễn phí cho những người làm việc với hoặc nhân danh người nghèo. Hạt giống thử nghiệm giúp các nhân viên phát triển và nông dân đánh giá những loài mới có thể giúp giảm nạn đói, cải tạo đất, và tăng thu nhập ở những vùng nông nghiệp gặp khó khăn. 

Lên đến 10 loại giống thử nghiệm có thể được đặt hàng hàng năm cho những nhân viên phát triển ở Châu Á.

Đặt hàng hạt giống thử nghiệm miễn phí

Hướng dẫn cách đặt hàng hạt giống thử nghiệm miễn phí:

 • Tham khảo Danh mục Nhân hàng Hạt giống ECHO Châu Á để có thông tin đầy đủ về những giống có sẵn.
 • Tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến, hạt giống ECHO Châu Á, cho một giống nào đó.
 • Lựa chọn thuộc tính giống (vui lòng nói rõ giống nào bạn muốn đặt hàng).
 • Chỉ định địa chỉ gửi thư đặt hàng của bạn và địa chỉ email ở nhà, nơi làm việc, hoặc bất cứ nơi nào bạn chọn!
 • Số lượng tối đa gói hạt giống miễn phí bạn có thể đặt hàng là mười (10) mỗi năm, và phải không nhiều hơn một (1) gói cho mỗi loài / giống.
 • Xin lưu ý rằng cửa hàng trực tuyến chỉ có thể được dùng để đặt hàng hạt giống thử nghiệm miễn phí.
 • Mã khuyến mại cho giống khuến mại là "FreeAsiaSeeds."
 • Sau khi bạn gửi đơn đặt hàng hạt giống, nhân viên ECHO Á của chúng tôi sẽ trả lời qua email để xác nhận điều kiện của bạn để có hạt giống miễn phí.

Thanh toán hạt giống đặt thêm:

Khi các thành viên mạng lưới đã dùng hết hạn mức 10 gói giống trong năm, họ có thể mua những gói thử nghiệm bổ sung. ECHO Châu Á cũng cho phép mua với số lượng lớn một số loài đòi hỏi một lượng lớn hơn một gói giống thử nghiệm hoặc không thể mua được trong khu vực nào đó.

Chi phí hạt giống (đã bao gồm chuyển hàng/xử lý giống):

 • Tất cả các gói hạt giống thử nghiệm từ ngân hàng hạt giống Châu Á đến các địa điểm trong khu vực châu Á: 3 $
 • Gói giống 1 lạng (mỗi gói): $6/Trong khu vực châu Á, $4/Trong Thái Lan, $3/Đến văn phòng lấy
 • Gói 5 lạng (mỗi gói): $12/Trong Châu Á, 6$/Trong Thái Lan, $4/Đến văn phòng lấy
 • Gói 1 kg (mỗi gói): $24/Trong Châu Á, $12/Trong Thái Lan, $8/Đến văn phòng lấy
 • 1 kg chùm ngây: $100/Trong Châu Á, $80/Trong Thái Lan, $75/Đến văn phòng lấy

Hướng dẫn đặt hàng thêm hạt giống và giống số lượng lớn:


*Xin lưu ý rằng đơn hàng của bạn sẽ được đáp ứng dựa trên cơ sở đến trước thì được phục vụ trước. Hạt giống có sẵn phụ thuộc vào việc sản xuất hiện tại. Lệ phí giúp trang trải các chi phí sản xuất giống, chế biến, đóng gói, và bưu chính.

*Ngân hàng Hạt giống không chịu trách nhiệm đối với giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc giấy phép nhập khẩu thực vật trong hầu hết các trường hợp. Khách hàng nhận được hạt giống ngoài Thái Lan phải hiểu rõ các chính sách của nước họ liên quan đến việc nhập khẩu cây trồng và vật liệu hạt giống ngoại.

** Đối với các đơn đặt hàng trong Thái Lan, hạt giống chỉ được gửi qua dịch vụ bưu kiện thông thường(Khoảng 1-7 ngày làm việc, không gồm ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ). Đối với các đơn đặt hàng ở các nơi khác của châu Á, hạt giống chỉ được gửi qua đường hàng không (Khoảng 7-14 ngày làm việc, không gồm ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ).