นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Fanuel Tagwira

กิจกรรม: ECHO International Agriculture Conference 2017 (15-11-2017)


ป้ายระบุ

Small Farm Resourc...