นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

One volume, various sections and page numbers, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Pennsylvania State University
  • Dewey Decimal: 595.7
  • ห้องสมุด ECHO: 595.7 PEN

ป้ายระบุ

Insects