นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: Français (fr), Português (pt), English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

With its combination of traditional knowledge and insights gained from research, the aim of this revised text is to foster your interest in, and understanding of, fruit growing. Although it does not highlight specific fruit crops, the text contains a wealth of information for home gardeners, growers interested in supplementing their income from fruit sales, extension workers and other advisers.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2006
  • ผู้ตีพิมพ์: Agromisa; CTA
  • ISBN-13: 978-92-9081-344-6

คอลเลกชัน